۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

 

   سازمانهاي بیمه طرف قرارداد با بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهربابک :

 

نوع بيمه

 

مدارك مورد نياز اعم از بستري وبستري موقت

پرداختي بيمار بعد طرح تحول نظام سلامت

 

بيمه هاي خدمات درماني (سلامت)

1.       كاركنان دولت

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

10%

2.            روستائيان

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

5%

3.      همگاني سلامت

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

10%

4.          ساير اقشار

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

10%

5.             حمايتي

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

10%

تامين اجتماعي

 

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

10%

 

نيروهاي مسلح

 

نيروهاي مسلح

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر

رايگان

نيروهاي مسلح سربازان وظيفه

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر+ معرفي نامه از يگان مربوطه

رايگان

بيمه دانا

 

دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر+ كپي كارت طلايي معتبر

رايگان

كميته امداد

 

معرفي نامه از كميته + كپي كارت معتبر

10%

 

بانك ها

 ملت       دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر + معرفي نامه از بانك رايگان
صادرات   دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر رايگان
كشاورزي دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر رايگان
تجارت     دو برگ دفترچه + كپي دفترچه معتبر رايگان

 

مس

مس سرپايي دو برگ دفترچه معتبر 10%
بسري معرفي نامه از شركت(فاكس) + دو برگ دفترچه معتبر رايگان

 

بيمه تكميلي طرف قرارداد

فقط مس كارگري با ارائه فكس از شركت

با بقيه بيمه هاي تكميلي قرارداد نداريم و هزينه هاي پرداختي تحويل بيمار ميگردد جهت ارائه به بيمه تكميلي

 

مواردي که نمی توانند از خدمات بیمه و رایگان شدن خدمات استفاده کنند:

 

     سـزارین الکتیـو – اتبـاع خـارجی – نـزاع و دعـوا – چـاقو خـوردگی – مسمومیتها به قصد خودکشی