۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 
                              مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک
                                                 

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک در سال 1345 تاسیس گردیده این مرکز در فاصله یک کیلومتری ستاد مرکزی با یک پایگاه ضمیمه و یک پایگاه غیرضمیمه و جمعیت تحت پوشش 28623 نفر با 27 نفر پرسنل با مدیریت خانم دکتر فاطمه حجی زاده مدیر ( مرکز و پایگاه ضمیمه ) و خانم دکتر عصمت اسدی مدیر پایگاه غیر ضمیمه ارئه خدمت مینمایند.

 

 

 

اسامی پرسنل

 

 

               خانم دکتر فاطمه حجی زاده مسئول مرکز
       
             مرکز                          آقای مجید سلطانی نژاد کارشناس بهداشت روان
               خانم مریم فارسی نژاد کارشناس تغذیه
               خانم زهره میرخالویی سرایدار

 

 

                خانم دکتر فاطمه حجی زاده مسئول پایگاه ضمیمه
     
                خانم مطهره قاسمی مراقب سلامت
                خانم زهرا صادقی مراقب سلامت
                خانم زهره پورمحمودیان مراقب سلامت
                خانم سرور محمودی مراقب سلامت
                خانم حکیمه صوراسرافیل مراقب سلامت
پایگاه ضمیمه شهری               خانم طیبه فاطمیه مراقب سلامت
                خانم نرجس ملایی واکسیناتور
                خانم محدثه ریاحی کارشناس بهداشت حرفه ای
                  خانم طیبه پور اکبریان کارشناس بهداشت محیط
                خانم زینب یحیوی کارشناس بهداشت محیط
                آقای عبدالعلی خورسندی کارشناس بهداشت محیط

 

 

  خانم دکتر عصمت اسدی مسئول پایگاه غیرضمیمه
     
  خانم دکتر اعظم طاهرنزاد پزشک مشاوره ژنتیک
     
  خانم لیلا سهاله مراقب سلامت
  خانم مریم رضایی مراقب سلامت
  خانم طیبه ریاحی مراقب سلامت
  خانم مهدیه منگلی مراقب سلامت
پایگاه غیرضمیمه شهری خانم طاهره منگلی مراقب سلامت
  خانم زهرا عباسی مراقب سلامت
  خانم عصمت فلاح زاده ماما
  خانم کبری ابراهیمی واکسیناتور
  خانم فرزانه دادالهی مشاوره ازدواج

 

 

 

 

لیست خدمات

 

درمان سرپایی

تزریقات و پانسمان

واکسیناسیون

بهداشت و تنظیم خانواده(مراقبت از زنان باردار،مراقبت کودکان، تنظیم خانواده، پاپ اسمیر، مراقبت از سالمندان)

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

داروخانه

 

 

 

 

 

آدرس مرکز:        شهربابک _ چهار راه ولیعصر _ مرکز جامع سلامت شهری شماره یک
آدرس پایگاه ضمیمه:        شهربابک _ خیابان امام _ کوچه بهداشت پایگاه ضمیمه شهری شماره یک
آدرس پایگاه غیرضمیمه:        شهربابک _ چهار راه ولیعصر _ پایگاه غیر ضمیمه شهری شماره یک
     
تلفن تماس مرکز:        034-34112489
تلفن تماس پایگاه ضمیمه شهری:        034-34112489
تلفن تماس پایگاه غیرضمیمه شهری:        034-34112079