۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 
                              مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک (بهار)
                                                 

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک در سال 1345 تاسیس گردیده این مرکز در فاصله یک کیلومتری ستاد مرکزی با یک پایگاه ضمیمه و یک پایگاه غیرضمیمه و جمعیت تحت پوشش 30164 نفر با 35 نفر پرسنل با مدیریت خانم دکتر فاطمه فروزان ریاحیان مسئول مرکز  و پایگاه ضمیمه و خانم دکتر فاطمه حجی زاده مسئول پایگاه غیر ضمیمه ارئه خدمت مینمایند.

 

 

 

دکتر فروزان ریاحیان

 

سمت: مسئول مرکز خدمات جامع سلامت بهار

 

تحصیلات: دکتری عمومی

 

تلفن تماس :34112079-034

 

دکتر فاطمه حجی زاده

 

سمت: مسئول پایگاه غیرضمیمه شماره یک (ولیعصر)

 

تحصیلات: دکتری عمومی

 

تلفن تماس :34112489-034

 

 

 

 

 

 

لیست خدمات ارائه شده در این مرکز

 

نام واحد

لیست خدمات
   
  ویزیت بیماران سرپایی
  ارجاع به سطح دو در صورت نیاز
پزشک عمومی           درخواست و تفسیر آزمایش
  ارائه خدمت به گروههای هدف طبق بسته خدمتی
  ویزیت موارد ارجاع شده از سوی بهورز /مراقب سلامت
   
  صدور کارت سلامت
  بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی
بهداشت محیط رسیدگی به شکایات بهداشتی سامانه 190
  بازدید و کنترل تاسیسات آب آشامیدنی و فاضلاب
   
  مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان
  مشاوره  شیردهی
مراقبین سلامت ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان
  ارائه خدمات مامایی
  واکسیناسیون
  تزریق و پانسمان
   
  ارائه خدمات سلامت اجتماعی
سلامت روان ارائه خدمات سلامت روان
  خدمات پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
   
تغذیه آموزش تغذیه سالم به گروههای هدف
  تنظیم رزیم غذایی
   
   
داروخانه تحویل داروهای مورد تعهد بیمه سلامت
  ارائه مشاوره داروئی
   
  کشیدن دندان
  ترمیم سطحی دندانهای شیری و دائمی
بهداشت دهان ودندان ارائه خدمات به گروههای هدف (زنان باردار و کودکان زیر 11 سال)
  جرمگیری
 

فیشور سیلابت و فلوراید تراپی

 

 

 

 

 

 

اسامی پرسنل

 

 

 
  خانم دکتر فروزان ریاحیان مسئول مرکز
   
  خانم دکتر اعظم طاهرنزاد پزشک مشاوره ژنتیک
  خانم  طلعت فاتحی کارشناس مشاوره ژنتیک
  خانم زهرا جعفری تغذیه
  آقای ابوذر مردانی پذیرش
  خانم عصمت فلاح زاده ماما
  خانم کبری ابراهیمی واکسیناتور
  خانم مریم رضایی مراقب سلامت
  خانم مهدیه جعفری مراقب سلامت
  خانم مهدیه منگلی مراقب سلامت
مرکز                           خانم طاهره منگلی مراقب سلامت
  خانم زهرا عباسی مراقب سلامت
  خانم فاطمه زهرا حاجی زاده مراقب سلامت
  خانم فاطمه اسلامی نیا مراقب سلامت
  خانم سحر قاسمی منشی دندانپزشک
  آقای دکتر داوود ملایی دندانپزشک
  خانم طیبه قایینی کارشناس بهداشت محیط  
  خانم فرانه زین الدینی کارشناس بهداشت محیط
  خانم مریم کهنوجی کارشناس بهداشت محیط

 

 

 

  خانم دکتر فاطمه حجی زاده مسئول پایگاه ضمیمه
   
  آقای مجید سلطانی نژاد سلامت روان
  خانم مریم فارسی نژاد کارشناس تغذیه
  خانم زهره میرخالویی پذیرش
  خانم مطهره قاسمی مراقب سلامت
  خانم زهرا صادقی مراقب سلامت
  خانم زهره پورمحمودیان مراقب سلامت
  خانم مهدیه مرادپور مراقب سلامت
  خانم فائزه حسینی مراقب سلامت
پایگاه غیر ضمیمه شهری خانم طیبه فاطمیه مراقب سلامت
  خانم نرجس ملایی واکسیناتور
  خانم زینب یحیوی کارشناس بهداشت حرفه ای
    خانم طیبه پور اکبریان کارشناس بهداشت محیط
  خانم اشرف استبرقی کارشناس بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

آدرس مرکز:        شهربابک _ چهار راه ولیعصر _ مرکز جامع سلامت شهری شماره یک
آدرس پایگاه ضمیمه:        شهربابک _ خیابان امام _ کوچه بهداشت پایگاه ضمیمه شهری شماره یک
آدرس پایگاه غیرضمیمه:        شهربابک _ چهار راه ولیعصر _ پایگاه غیر ضمیمه شهری شماره یک
     
تلفن تماس مرکز:        034-34112489
تلفن تماس پایگاه ضمیمه شهری:        034-34112489
تلفن تماس پایگاه غیرضمیمه شهری:        034-34112079