۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد

 

                                پایگاه اورژانس 115 جاده ای جوزم

 

 

 

 پایگاه اورژانس 115 جاده ای جوزم در سال 1383 تاسیس گردید.این پایگاه با 6 نفر پرسنل با مدیریت آقای ابراهیم ابراهیمی ارائه خدمت مینماید.

 

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

 

       ابراهیم ابراهیمی مسئول پایگاه اورژانس 115 جاده ای جوزم
   
       مهدی منگلیان کارشناس پرستاری
       محمدمهدی محمودنیا کارشناس پرستاری
       محمد محمدی خواه کارشناس پرستاری
       محمدرضا عبدلی کارشناس پرستاری
       علی مومنی کارشناس پرستاری

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

 

1- ترياژ كردن 

-2 معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه 

-3انجام كمك هاي اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطه 

4-كنترل علائم حياتي بيمار از قبيل فشارخون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشك مربوطه 
-5كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه 

6-پوشاندن و بانداژ زخم ها 

7-آتل بندي اندام هاي آسيب ديده 
8-گرفتن IVLINE (رگ باز ) و ... 
9-گرفتن EKG (نوار قلب ) و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي 
-10انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات ABCD (اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاري تنفسي ، راه هوايي) 
11-انجام عمليات CPR  (احياء قلبي ، تنفسي ) پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس 
-12كنترل كامل جامبك دارويي و CPR يا كيت احياء طبق چك ليست 
13-انجام انتوباسيون ( لوله تراشه ) با كسب مجوز از پزشك مربوطه 
-14تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك 
-15اجراي كامل دستورات دارويي و غير دارويي صادره از پزشك مركز ( در كدهاي فاقد پزشك ) 
-16حضور مداوم و موثر بر بالين بيماران در كابين عقب آمبولانس ( در زمان حمل بيمار)
-17تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان 
18-تكميل فرم ماموريت با دقت كامل و ثبت اطلاعات مورد نياز 
19-رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني 
20-ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين 
21-آمادگي در جهت انجام ماموريت امداد هوايي و موتور سيكلت ، آمبولانس دريايي ، شهري و بين شهري و  همچنين حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه هاي مانوري و موقت) 
-22آشنايي و انجام كمك هاي اوليه فوريت هاي خاص ( بارداري و زايمان ، كهنسال ، كودكان و نوزادان ، حالات روحي و رواني ، (....  
23-آشنايي با اصول رها سازي ، خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن كلاه ايمني موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني 
24-آموزش به افراد گروه 
25-همكاري با واحد ديسپچ ( اپراتوري ) و رعايت حسن خلق و همكاري توام با عزت و احترام با همكاران 
-26ارائه مشاوره تلفني و راهنمائي 
-27هدايت و نظارت بر عملكرد تيم

 

 

 

 

آدرس: شهربابک روستای جوزم پایگاه اورژانس 115 جاده ای جوزم 
تلفن تماس: 034-34150645