۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

                   پایگاه اورژانس 115 شهری شهربابک

 

 

 

 پایگاه اورژانس 115 شهری  در سال 1384 تاسیس گردید.این پایگاه با 7 نفر پرسنل با مدیریت آقای محمد خواجه ندیک ارائه خدمت مینماید.

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

آقای محمد خواجه ندیک مسئول پایگاه اورژانس 115 شهری
   
آقای حسین محمدپور کارشناس پرستاری
آقای حسین رجبی کارشناس پرستاری
آقای اکبر محمودی کارشناس پرستاری
آقای محمد اسدی کارشناس پرستاری
آقای علیرضا شمسی کارشناس پرستاری
آقای محمدجواد ابراهیمی کارشناس پرستاری

 

 

 

شرح وظایف

 

1- ترياژ كردن 

-2 معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه 

-3انجام كمك هاي اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطه 

4-كنترل علائم حياتي بيمار از قبيل فشارخون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشك مربوطه 
-5كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه 

6-پوشاندن و بانداژ زخم ها 

7-آتل بندي اندام هاي آسيب ديده 
8-گرفتن IVLINE (رگ باز ) و ... 
9-گرفتن EKG (نوار قلب ) و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي 
-10انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات ABCD (اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاري تنفسي ، راه هوايي) 
11-انجام عمليات CPR  (احياء قلبي ، تنفسي ) پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس 
-12كنترل كامل جامبك دارويي و CPR يا كيت احياء طبق چك ليست 
13-انجام انتوباسيون ( لوله تراشه ) با كسب مجوز از پزشك مربوطه 
-14تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك 
-15اجراي كامل دستورات دارويي و غير دارويي صادره از پزشك مركز ( در كدهاي فاقد پزشك ) 
-16حضور مداوم و موثر بر بالين بيماران در كابين عقب آمبولانس ( در زمان حمل بيمار)
-17تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان 
18-تكميل فرم ماموريت با دقت كامل و ثبت اطلاعات مورد نياز 
19-رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني 
20-ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين 
21-آمادگي در جهت انجام ماموريت امداد هوايي و موتور سيكلت ، آمبولانس دريايي ، شهري و بين شهري و  همچنين حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه هاي مانوري و موقت) 
-22آشنايي و انجام كمك هاي اوليه فوريت هاي خاص ( بارداري و زايمان ، كهنسال ، كودكان و نوزادان ، حالات روحي و رواني ، (....  
23-آشنايي با اصول رها سازي ، خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن كلاه ايمني موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني 
24-آموزش به افراد گروه 
25-همكاري با واحد ديسپچ ( اپراتوري ) و رعايت حسن خلق و همكاري توام با عزت و احترام با همكاران 
-26ارائه مشاوره تلفني و راهنمائي 
-27هدايت و نظارت بر عملكرد تيم

 

 

 

 

 

آدرس: شهربابک بلوار جهاد کوچه پرستار5 پایگاه اورژانس 115 شهری شهربابک 
تلفن تماس: 034-34110415