۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
 

                                                                      ساختمان و تاسیسات

 

 

 

معرفی پرسنل

 

   

مسئول واحد ساختمان و تاسیسات

 

        آقای مهندس محمد خدادادی

 

        رزومه:متولد سال1347 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک لیسانس معماری و جانباز جنگ تحمیلی میباشد و از سال 1372 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدند و از ابتدای خدمت تا کنون بعنوان مسئول واحد ساختمان و تاسیسات میباشد.

 

      تلفن تماس: 34112183-034

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- بررسی و تهیه طرح و نقشه اجرائی ساختمانهای مربوط به سدها و بهمن گیری و محاسبات مربوط

2- تهیه طرح و نقشه های اجرائی ساختمانها

3- تهیه نقشه های اجرائی اجزاءمنفرد ساختمانهای مانند پی ، دیوار و ستون

4- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانها و زیر سازی خط و نقشه کشی و براورد هزینه مربوط 

5- برنامه ریزی و ارائه طرح و تعیین اعتبار و نظارت بر کار مجریان طرح

6- شرکت در برنامه ریزی و تهیه برنامه های اجرائی طرحهای پیش بینی شده بر اساس راهنمائیهای مقام بالاتر

7- بررسی و مطالعه در زمینه طراحی نقشه های اجرائی ساختمانهای فلزی و بتون آرمه ،پلهای سنگین و سیل بندها یا ساختمانهای آجری