۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

                                                    

                             

 

                                                                             دکتر ناصر مرتضی زاده

 

                                                                             متخصص قلب و عروق

 

                                                                    مدیر شبکه بهداشت و درمان شهربابک