۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

پزشكان متخصص بيمارستان وليعصر (عج ) شهربابك

 

 

نام پزشك

 

نام تخصص

 

دكتر ناصر مرتضي زاده

 

متخصص قلب و عروق

 

دكتر علي اصغر زين الديني

 

متخصص اطفال

 

دكتر الهه رئيسي

 

متخصص اطفال

 

دكتر علي اصغر بلنداختر

 

متخصص داخلي

 

دكتر سيد احمد حسيني

 

متخصص داخلي

 

دكتر فهيمه يوسف زاده

 

متخصص زنان و زايمان

 

دكتر فاطمه محمدي نسب

 

متخصص زنان و زايمان

 

دكتر حمیده رفیعی

 

متخصص زنان و زايمان

 

دکتر سعید طالبی

 

متخصص رادیولوژی

دکتر نعیمه کافی

متخصص رادیولوژی

دكتر محمدسعید بسنجیده

 

متخصص جراحي عمومي

 

 

دكتر حجت عسکری

 

 

ارتوپدي

 

مهرناز فلاح

نورولوژِی

دكتر مهدی علیمردان زاده

روانپزشك

عباس مرتضایی زاده

پاتولوژیست

دكتر مریم مشایخی

 

بيهوشي

 

دکتر آزیتا خالویی

بيهوشي

 

دكتر آرش شرفيان

 

تخصص گوش،حلق ،بيني (ENT)

 

 

دكتر علیرضا زمزم

 

متخصص چشم

دكتر حسين كارگر

 

طب سنتي

 

 

دكتر لاله برجیان

 

طب اورژانس

 

دكتر رضا اميني زاده

 

طب اورژانس

دکتر سبحان امین

طب اورژانس