۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

                                              

             مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی خاتون آباد

 

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاتون آباد در سال 1357 تاسیس گردیده و بعد از آن در سال 1379 به ساختمان جدید انتقال داده شد این مرکز در فاصله 30 کیلومتری ستاد مرکزی و جمعیت تحت پوشش 3777 نفر باپنج خانه بهداشت و یک پایگاه سلامت و 14 نفر پرسنل  با مدیریت خانم دکتر آزاده نبی زاده ارائه خدمت مینماید.

 

 

 

اسامی پرسنل

 

 

        آقای دکتر محمود فتحی نژاد دندانپزشک
   
       آقای علی محمودی کارشناس ازمایشگاه
       آقای محمد محمودی کاردان مبارزه با بیماریها
       آقای مریم کهنوجی کاردان بهداشت محیط
       خانم زهرا محمودی  بهیار
       خانم مهدیه منگلی ماما
       خانم طاهره محمودی  متصدی امور دفتری
       خانم طاهره محمودی سرایدار
        آقای علی فاتحی بهورز شیب تل
       آقای فاطمه محمودی بهورز شیب تل
       آقای علیرضا محمودی بهورز خاتون آباد
       خانم پروین محمودی بهورز خاتون آباد
       آقای محمد محمودی بهورز ملک آباد

 

 

 

 

لیست خدمات  

 

درمان سرپایی

تزریقات و پانسمان

واکسیناسیون

بهداشت و تنظیم خانواده(مراقبت از زنان باردار،مراقبت کودکان، تنظیم خانواده، پاپ اسمیر، مراقبت از سالمندان)

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

داروخانه

 

 

 

خانه های بهداشت

 

نام خانه بهداشت تلفن 
خانه بهداشت ملک آباد 034-34140995
خانه بهداشت شیب تل 034-34140996
خانه بهداشت ریسه 034-34155085
خانه بهداشت خاتون آباد 034-34140996
خانه بهداشت مرج -------------
خانه بهداشت پاقلعه -------------

 

 

 

 

 

آدرس مرکز: شهربابک روستای خاتون آباد مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی خاتون اباد
آدرس پایگاه شهربابک روستای خاتون آباد مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی خاتون اباد
تلفن تماس: 034-34142437