۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 

 

 

آدرس :

 

کرمان شهربابک  بلوار جهاد  بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان شهربابک  - کدپستی 7751651159

 

تلفن :

 

034-34112050

 

 

 

فكس :

 

034-34115003