۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                                      انبار

 

 

 

معرفی پرسنل

 

   

مسئول واحد انبار

 

        آقای حسین منگلی نیا

 

        رزومه:متولد سال 1345در شهرستان شهربابک و دارای مدرک فوق دیپلم حسابداری می باشد و در            سال 1371 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدندو به مدت ده سال بعنوان راننده مرکزمشغول بخدمت                   بودند و از سال 1382 بعنوان انباردار این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

        تلفن تماس: 34112183-034

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

الف. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود

ب. همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

ج.نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان

1- مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده

2- صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

3- صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا

4- صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه

5- صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

6- ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي

7- طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا

8- همكاري با حسابداري انبار

9- ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط

10- دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها

11- مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها

12- تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط

13- تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي