۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

                                                                                    امین اموال

 

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول واحد امین اموال

 

       آقای رمضان سالاری

 

       رزومه::متولد سال 1349 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک فوق دیپلم مدیریت دولتی می باشد و در سال 1371 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدندو به مدت بیست و پنج سال بعنوان مسئول امین اموال این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

        تلفن تماس: 03434112183

 

 

 

شرح وظایف

 

1- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و بر چسبهای شماره دار، بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورت حساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط.

 2-صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اقساطی.

3- نگهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال. نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها. انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.