۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                                                  درآمد

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 مسئول واحد درآمد

       

       خانم معصومه اکبری

 

       رزومه::متولد سال 1357 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت مالی می باشد و در سال 1381 استخدام دانشگاه علوم  پزشکی کرمان شدند و به مدت 16 سال بعنوان کارشناس حسابداری  بیمارستان ولیعصر شهربابک مشغول بخدمت بودند از سال 1397 بعنوان مسئول درآمد این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

       تلفن تماس:03434112188

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1-پیگیری کسوراتی که بر درامدها وارد شده

2-کنترل کلیه اوراق بیمه و ثبت آن در سیستم

3-وارد نمودن درآمدهای مرکز بهداشت و کسورات مربوط در سیستم جامع اطلاعات در آمد سجادیه

4-پذیرش و دریافت اوراق بیمه از مراکز بهداشتی و درمان

5- تحویل گرفتن برگ داروخانه از مراکز بهداشتی درمانی مراکز

6- شماره گذاری و ارسال نسخ بیمه به مسئول بیمه

7- ثبت کامپیوتری مشخصات اوراق بیمه

8- کنترل تمامی نسخه ها از لحاظ مواردی که مورد قبول بیمه میباشد.