۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 

                                                                                  درآمد

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 مسئول واحد درآمد

       

       خانم زیور سفلایی

 

       رزومه::متولد سال 1344 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک دیپلم اقتصاد می باشد و در سال 1367 استخدام                دانشگاه علوم  پزشکی کرمان شدند و به مدت نه سال بعنوان کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان ولیعصر شهربابک          مشغول بخدمت بودند از سال 1375 بعنوان مسئول درآمد این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

       تلفن تماس:03434112188

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1-پیگیری کسوراتی که بر درامدها وارد شده

2-کنترل کلیه اوراق بیمه و ثبت آن در سیستم

3-وارد نمودن درآمدهای مرکز بهداشت و کسورات مربوط در سیستم جامع اطلاعات در آمد سجادیه

4-پذیرش و دریافت اوراق بیمه از مراکز بهداشتی و درمان

5- تحویل گرفتن برگ داروخانه از مراکز بهداشتی درمانی مراکز

6- شماره گذاری و ارسال نسخ بیمه به مسئول بیمه

7- ثبت کامپیوتری مشخصات اوراق بیمه

8- کنترل تمامی نسخه ها از لحاظ مواردی که مورد قبول بیمه میباشد.