۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

                                     

                                                             کارپردازی

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

       

مسئول واحد کارپردازی

 

       آقای حسن رحمانی

 

     رزومه: متولد سال 1351در شهرستان شهربابک و دارای مدرک لیسانس پرستاری می باشد و در سال 1376            استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدند و به مدت پانزده سال بهورز و پانزده سال مسئول کارپردازی      بیمارستان و از سال 1395 بعنوان مسئول کارپردازی در این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

       تلفن تماس: 34116882-034

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- دريافت درخواست خريد اعم از تجهيزات ، ملزومات ادراي ، لوازم پزشكي و بهداشتي و .... از كليه واحدهاي بهداشتي درماني ، انبار شبكه

2- بررسی و تائيد انجام خريد با هماهنگي واحد حسابداري و مديريت شبكه

3- اولويت بندي انجام خريد با توجه به اعتبار موجود و نياز واحدها

4-تهيه استعلام بهاء خريد و انجام امور تعميرات

5-ارجاع درخواست خريد پس از تائيد مسئول تداركات جهت خريد

6-نظارت و تائيد پرداخت هزينه هاي واحدهاي ساختمان ، خدمات و نقليه

7-خريد اقلام مورد نياز و تحويل آن به انبار شبكه و واحدها

8-تهيه و تنظيم حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري جهت دريافت هزينه هاي مربوطه