۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
 

                                                                     کارگزینی

 

 

 

 

معرفی پرسنل

 

   

مسئول واحد کارگزینی

 

     آقای یوسف غیاثی

 

        رزومه:متولد سال 1345 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک فوق دیپلم حسابداری می باشد و در           سال 1370 استخدام  دانشگاه علوم پزشکی کرمان بعنوان مسئول واحد کارگزینی شدند واز سال 86 تا         سال 96 بعنوان مسئول واحد بیمارستان ولیعصر شهربابک مشغول خدمت میباشند واز مرداد 1396 بعنوان       مسئول کارگزینیاین مرکز مشغول بخدمت میباشند.

       

         تلفن تماس: 34112087-034

 

سایر پرسنل 

       آقای محمد طهماسبی کارشناس کارگزینی          

 

 

 

شرح وظایف

 

1- رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

2- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

3- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به صدور ابلاغ انشایی کارکنان بر حسب دستور مافوق برابر مقررات

4- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

5- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

6- معرفی کارکنان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

7- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

8- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف مربوط به کارگزینی

9- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

10- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

11- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

12- تهیه گزارشات لازم و انجام امور طبق نظر مافوق

13- رسيدگي به فرمهاي پروژه استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

14- تهيه و پيش نويس هاي کارگزيني از قبيل پيش نويس احکام انتقال ترميم حقوق ، مرخصي، معذوريت ، ترفيع، اضافه کار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

15-تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مافوق

16- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاي واصله مربوط به استخدام ، تبديل وضع استخدامي ، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه

17-انجام امور مربوط به تعاون- بيمه و رفاه کارمندان

18- برنامه ريزي و کشيک و سرپرستي امور مختلف کارگزيني

19-اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

20- استخدام و معرفي کارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

21- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل مانده مرخصی استحقاقی ، وضعیت مرخصی استعلاجی ، معذوریت ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

22- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه ، رفاه کارکنان

23- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان مطبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات