۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
 

                                                                                روابط عمومی

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

مسئول واحد روابط  عمومی

 

       خانم طیبه ریاحی

 

   

       تلفن تماس: 34114850-034

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- انتشار نشریه داخلی

2-  سازماندهی دریافت پیشنهادها

3- راهنمایی ارباب رجوع

4- برگزاری مراسم

5- سنجش افکار عمومی

6- نصب تابلو اعلانات

7- ترتیب دادن جلسات عمومی

8- تهیه متون سخنرانی

9- تقویت فرهنگ مذهبی و ملی

10- پیگیری ویژه برای رفع مشکلات کارکنان