۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
 

                                                                  امور اداری

 

 

 

معرفی پرسنل

 

   

مسئول واحد خدمات

 

      آقای حسن محمودی

 

      

            

       شماره تماس:  34122087-034

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1-نظارت بر کار کارگزینی، امور مالی و خدمات پشتیبانی

2- نظارت بر طرح های عمرانی

3- بستن قرارداد با شرکت های طرف قرارداد

4-نظارت بر امور نقلیه

5-رسیدگی به اسناد کارپردازی

6-رسیدگی به امور انبار