۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
 

                                                                     دبیرخانه

 

 

 

معرفی پرسنل

 

   

مسئول واحد دبیرخانه

 

      خانم عصمت آقا رحیمی

 

      رزومه:متولد سال 1342در شهرستان شهربابک و دارای مدرک دیپلم می باشد و در سال 1371                 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشدند و به مدت بیست و پنج سال بعنوان ماشین نویس و متصدی امور                 دفتری دراین مرکزمشغول بخدمت میباشند.

 

      تلفن تماس: 34112185-034

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

1- تایپ نامه های اداری وثبت و ارسال آنها از طریق اتوماسیون اداری

2- انجام امور دبیرخانه

3- پاسخگویی به تلفن های مرکز