۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 

                                                                        بهداشت روان

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

 

مسئول واحد بهداشت روان

 

   خانم آمنه اسماعیلیان  

                                      

       رزومه: متولد سال 1356در شهرستان شهربابک و دارای مدرک کارشناس روانشناسی بالینی می           باشد و به مدت دوسال طرح در اداره بهزیستی مشغول بخدمت بودند و در سال 1386  استخدام دانشگاه علوم                  پزشکیکرمان شدند  وبه مدت 10 سال بعنوان مسئول واحد بهداشت روان در این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

       تلفن تماس: 34116885-034

سایر پرسنل

              معصومه ریاحی

 

 

 

شرح وظایف

 

1- برگزاری جلسات آموزشی اصول بهداشت رروان ویژه بهورزان

2- جمع آوری و  ارسال آمار ماهیانه بهداشت روان

3- برگزاری جلسات فرزند پروری ویژه والدین

4- برگزراری جلسات مهارت زندگی ویژه والدین دانش آموزان

5- برگزاری جلسات پیشگری از اعتیاد ویژه خانوارها

6- بررسی و جمع آوری آمار ماهیانه خودکشی به استان