۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                  بهداشت دهان و دندان

 

 

معرفی پرسنل

 

   مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

 

       آقای دکترعلی ملایی

 

      رزومه: ازسال 1373 با مدرک فوق دیپلم بهداشتکار دهان و دندان استخدام دانشگاه علوم پزشکی             کرمانشدند واز سال 1384 جهت ادامه تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ماماوریت آموزشی شدندو                       سال 1389 فارغ التحصیل دندانپزشکی شدند و از ان پس با مدرک دکتری دندانپزشکی جهت ادامه کار در                               مسئولیت واحدسلامت دهان و دندان این شهرستان مشغول بکار میباشند.

 

       شماره تماس: 34116884-034

  

سایر پرسنل

آقای دکتر داوود ملایی مرکز جامع سلامت شهری شماره سه
آقای دکتر جعفر طاهرنزاد مرکز جامع سلامت شهری شماره سه
خانم الهه فضلی کارشناس بهداشت دهان و دندان

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- فیشورسیالنت و فلوروتراپی گروههای هدف

2- آموزش بهداشت دهان و دندان

3- جرم گیری دندانهای مراجعه کنندگان

4- آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس

5- پیگیری جهت تامین نیروی مورد نیاز  مراکز بهداشتی و درمانی

6- اجرای بخش نامه ها و دستوالعمل های رسیده

7- پیگیری تهیه و توزیع و تعمیر وسایل و تجهیزات داندان پزشکی

8- همکاری و هماهنگی درون بخشی

9- مراقبت دندان پزشکی اعم از کشیدن ترمیم و جرم گیری

10- آموزش سطوح محیطی