۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

                              

                                                       امور داروئی

 

 

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول واحد دارویی

 

       نام ونام خانوادگی: خانم دکتر نسترن اله دینی

 

       رزومه: 

 

       تلفن تماس:34112188-034

 

 

سایر پرسنل

     

       خانم عصمت کشاورز کارشناس  داروئی

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف

 

1- بررسی موجودی دارو خانه و درخواست دارو

2- کنترل و ثبت مرتب موجودی داروخانه

3- نظارت و کنترل دقیق تاریخ مصرف دارو و لوازم

4- مسئولیت واحد امور دارویی مرکز و نظارت بر کار پرسنل 

5- نظارت بر انبار گردانی پایان سال و تهیه لیست

6- درخواست دارو از شرکت دارویی

7- کنترل و تعویض داروهای تاریخ نزدیک

8- درخواست و توزیع مواد آزمایشگاهی