۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

 

                                                          بهداشت حرفه ای

 

 

 

معرفی پرسنل

 

   

مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

      آقای مهندس سجاد میرشکاریان

                        

     رزومه:متولد سال 1361در شهرستان شهربابک و دارای مدرک کارشناس بهداشت حرفه ای می باشد و در سال 1385          استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شدند و به مدت ده سال کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای مرکز      بهداشت منوجان و دو سال بعنوان کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت جیرفت بودند و ازسال          1394 پس از انتقالی به شهرستان شهربابک بعنوان مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این مرکز مشغول            بخدمت میباشند.

 

       شماره تماس:34114850-034

 

 

 

رسالت بهداشت حرفه ای

 

شناسايي: اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي ، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند  

اندازه گيري: براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و... انجام مي گيرد

ارزشيابي: نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت حرفه اي مقايسه كرد. در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.
كنترل: پس از اندازه گيري ومقايسه با استانداردها اقدامات لازم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار و پيشگيري از تأثير اين عوامل بعمل مي آيد

 

 

 

شرح وظایف

 

1-نظارت بهداشتی بر کار کارخانه ها و صنایع و معادن

2- آموزش به کارکنان و کارفرمایان در خصوص رعایت ایمنی و اصول بهداشت حرفه ای

3- برگزاری کارگاه آموزشی و باز آموزی جهت کاردانان و بهورزان