۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                   آموزش سلامت

 

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول واحد آموزش سلامت

 

       نام و نام خانوادگی:آقای علی سعیدی نیا

                         

        رزومه: تولد سال 1361 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک کارشناس ارشد آموزش بهداشت می باشد و در                   سال1388 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدند و به مدت هشت سال کارشناس مبارزه با بیماریها بودند و از سال    1388 بعنوان مسئول واحد آموزش سلامت این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

         شماره تماس:34112086-034 

       

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- پایش و نظارت و کنترل فعالیت های اموزشی 

2- همکاری و هماهنگی در برگزاری کلاس های آموزشی 

3- هماهنگی برون بخشی جهت جلسات آموزشی 

4- تهیه و گزارش عملکرد ئ ارائه به مافوق

5- ثبت اطلاعات آموزش پرسنل

6- کمک در ارتقاء شاخصهای بهداشتی با هماهنگی کارشناسان ستاد

7-تهیه عملکرد و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-حضور در جلسات و کمیته ها

9-پایش و نظارت و کنترل فعالیتهای آموزشی و اجرایی

10-جمع اوری نیازسنجی اموزشی

11-هماهنگی در جهت رفع مشکلات

12-هماهنگی برون بخشی جهت برگزاری جلسات