۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                                          گسترش

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 مسئول واحد گسترش

 

        آقای ابوذر انصاری

 

        تحصیلات:  لیسانس بهداشت محیط

 

        تلفن تماس:34112086-034

سایر پرسنل

 

آقای مهندس محمد امین محمودی                             کارشناس گسترش

 

 

معرفی واحد

 

گسترش شبكه يكي از واحدهاي پشتيباني مركز بهداشت بوده که در کنار ساير واحدهای کارشناسی نظير بهداشت مدارس و غيره و زير نظر رئيس مرکز بهداشت انجام وظيفه می نمايد .

وظيفه واحد گسترش شبكه، طراحي و استقرار مناسب ترين نظام ارائه خدمات سلامت است.عمده ترين وجه فلسفي مراقبت هاي بهداشتي ، تاكيد بر توزيع عادلانه منابع بهداشتي بوده و راهكارهايي نيز براي دستيابي به اين آرمان انساني وبزرگ جهت گيري شده اند لازمه رسيدن به اين هدف، گسترش واحدهاي بهداشتي در سرتاسر نقاط دور و نزديك شهرستان است و اصلي ترين راه رسيدن به اين هدف ، تامين سهولت دسترسي مردم شهر و روستا به خدمات بهداشتي است كه بايد از جنبه هاي مختلفي چون دسترسي فرهنگي ،تكنولوژيك ، جغرافيايي ، زماني و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا در نهايت آرامش و آسايش دريافت كنندگان خدمات ، تامين ، حفظ و ارتقاي سلامتي جامعه را به همراه داشته باشد .

واحد گسترش تلاش مي كند با استاندارد سازي واحدهاي تحت پوشش و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها خدمات بيشتر با كيفيت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مرد م از ضروري ترين   مراقبت هاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند.

 

 

شرح وظایف

 

1- نظارت و پایش و اجرای طرح پزشک خانواده

2- بررسی تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه

3- تعیین پراکندگی واحدهای بهداشتی در منطقه

4- نظارت بر کادر کمکی و آموزش مورد نیاز

5-جمع آوری ذیج حیاتی و تعیین شاخصهای بهداشتی

6-نظارت بر کارهای ساختمانی و روند انجام آنها

7-نظارت بر بستن قرار دادهای ساختمانی نقشه یرداری و بازدید از پروژه های در حال ساخت

8- بررسی صئرت وضعیت کارهای انجام شده پیمانکاران مترازکارهای ساختمانی انجام  شده

9 - جمع آوری و اراسل امار به استان

10- آموزش جهت داوطلبین و مربیان رابطین

11- جذب داوطلبین متخصص و ادارات و نهادها

12- جذب رابط بهداشتی از ادارات و نهادها