۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

                                                            بهداشت خانواده

 

 

 

معرفی پرسنل  

       

مسئول بهداشت خانواده

 

       خانم زهره زین الدینی

 

       رزومه:متولد 1353 و دارای مدرک کارشناسی مامایی از سال 1378 تا سال 1381طرح نیروی انسانی را در بیمارستان شهید باهنر کرج گذراندند سپس از سال 1382 تا 1388 در مرکز بهداشت کهنوج بعنوان مامای پزشک خانواده مشغول بکار بودند و از سال 1388 تا 1394 در ستاد مرکز بهداشت کهنوج در واحد بهداشت خانواده مشغول بکار بودند و از ابتدای سال 1395 به مرکز بهداشت شهربابک منتقل شدند و در حال حاضر بعنوان مسئول بهداشت خانواده مشغول خدمت میباشند.

 

       تلفن تماس:34117784-034

                       

سایر پرسنل

       خانم صغری محمدیان کارشناس(شیر مادر شیر مصنوعی ، پایش ارزیابی بیمارستان)
       خانم زهرا حیدریان کارشناس کودکان
       خانم مریم مرادی کارشناس میانسالان
       خانم زهرا سهاله کارشناس مادران
       خانم محبوبه جمالی کارشناس (جوانان و سالمندان)

 

 

 

 

رسالت بهداشت خانواده

 

 الف) برنامه مادران :
 
تحت پوشش قرار دادن کلیه مادرانی که قصد باردار شدن دارند به منظور ارائه خدمات قبل از بارداری شامل مصاحبه و تشکیل پرونده ، معاینات بالینی ، آزمایشات ، آموزش و مشاوره ، مکملهای دارویی ، ایمن سازی ( آموزشها شامل بهداشت فردی وروان ، بهداشت جنسی ، بهداشت دهان ودندان ، تغذیه و مکملهای دارویی ، عدم مصرف مواد مخدر ، زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن )انجام مراقبتهای حین بارداری و پس از زایمان طبق برنامه های کشوری ، شامل مصاحبه و تشکیل پرونده ، معاینه بالینی توسط پزشک  ، در خواست آزمایشات مورد نیاز و بررسی آن ، آموزش و مشاوره ، مکملهای دارویی ، ایمن سازی ارائه آموزشهای لازم از جمله بهداشت فردی وروان ، بهداشت جنسی ، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه دوران بارداری ، عدم مصرف دخانیات ، علائم خطر مادر و نوزاد ، شکایتهای شایع ، فواید زایمان طبیعی و ایمن ، شیر دهی ، مراقبت از نوزاد به

کلیه مادران باردار نظارت برکمیت و کیفیت مراقبتها و ارائه خدمات و مقایسه با برنامه های استاندارد کشوری وبرنامه ریزی جهت رفع مشکلات مشاهده شده 
 

ب ) برنامه بارداری سالم:
 
مشاوره هنگام ازدواج جهت زوجین در شرف ازدواج مشاوره زوجین جوان و زنان در زمینه باروری سالم و ارائه خدمات مربوطه همراه با مراقبتهای روتین ولازم  برآورد نیاز و در خواست وسایل سلامت باروری تجهیز کلیه واحدها به انواع روشهای موجود جهت امکان دسترسی آسان و سریع مردم تجهیز اتاقهای آی یودی گذاری ، انجام پاپ اسمیر، معاینات زنانگی و معاینه پستان به کلیه زنان متقاضی اطللاع رسانی و فعالیتهای آموزشی خاص در هفته جهانی جمعیت .
 

ج ) برنامه کودکان :
تحت پوشش داشتن کلیه کودکان زیر هشت سال اجرای برنامه کودک سالم شامل مراقبت نوزادان و کودکان اعم از ارزیابی و طبقه بندی کودک از نظر  وضعیت عمومی ، زردی ، وضعیت پایش رشد و تکامل ، وضعیت تغذیه ، وضعیت دهان و دندان ، وضعیت بینایی ، وضعیت تکامل ، واکسیناسیون ، وضعیت مکمل های دارویی  ، وضعیت آزمایش ، مشاوره با مادر در مورد روابط متقابل کودک کمتر از دو سال و والدین  ، مشاوره با مادر در مورد پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان زیر یک سال ، مشاوره با مادر در مورد پیشگیری از حوادث از یک سالگی تا شش سالگی اجرای برنامه مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ) شامل ارزیابی و طبقه بندی  کودک از نظر نشانه های خطر ، کنترل کودک از نظر کم وزنی ، کنترل وضعیت واکسیناسیون و مصرف مکملهای دارویی ، ارزیابی سایر مشکلات ، تشخیص و درمان کودک بیمار ، در صورت نیاز ارجاع و پیگیری کودک ، مشاوره با مادر در مورد غذا و نحوه تغذیه و تعیین زمان مراجعه بعدی انجام مشاوره شیر دهی ، تشکیل کمیسیون تشخیص نیاز شیر مصنوعی در هر دوشنبه در مرکز دو شهری  پایش و ارزش یابی برنامه های مانا ، و کودک سالم و نظارت بر نحوه ارائه خدمات ، و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات در سطوح میانی و محیطی . برگزاری کمیته فصلی سلامت مادران و کاهش مرگ ومیر نوزادان  و کمیته کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه  پایش بیمارستان دوستدار کودک . پیش بینی نیاز و در خواست مکملهای دارویی جهت تامین نیاز کلیه مراکز و خانه های بهداشتپیش بینی نیاز و درخواست شیر مصنوعی جهت توزیع در واحد های روستایی نظارت بر مکمل یاری کودکان در کلیه واحدها و محاسبه شاخصهای مربوطه


د) سالمندان 
تحت پوشش قرار دادن  افراد 60 ساله و بالاتر و انجام معاینات مختلف و ارجاع به سطوح بالاتر در صورت نياز و ارائه آموزشهای مورد نیاز به این گروه ارائه آموزشها با بکارگیری از کتاب های شیوه زندگی سالم در سالمندی به افراد در دسترس این گروه با انجام مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه. 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- تنظیم برنامه عملیاتی وتعیین اهداف اجرایی جهت اجرای برنامه های کاری در طول سال در مورد هر یک از گروههای تحت پوشش در

  كلينيك هاي بهداشت خانواده مي باشد شامل:

    مشاوره هنگام ازدواج 

    مشاوره و ارائه خدمات سلامت باروری

    مراقبت هاي پيش از بارداري بارداري و پس از زايمان 

    مراقبت كودكان تحت عنوان كودك سالم و مانا (مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار)

    اجراي برنامه سالمندان 

2- تنظیم جدول زمانبندی گانت و ارسال وهماهنگی با واحدهای میانی و محیطی به منظور اجرای هماهنگ وبه موقع خدمات

3- کنترل ،اصلاح وجمعبندی آمارهای مربوط به واحد

4- تجزیه و تحلیل اطللاعات و آمار وبکارگیری در برنامه ریزیها

5کنترل و نظارت ، پایش و ارزشیابی از خدمات مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

6- مقایسه نتایج پایش وارزشیابی با اهداف واستانداردهای کشوری

7- برنامه ریزی جهت رفع مشکلات احتمالی وارتقای ارائه خدمات

8- تشكيل كميته ها و اجراي طرح هاي مختلف در راستاي خدمات فوق 

9- تامین اقلام آموزشی برنامه های بهداشت خانواده