۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

 

 

                                                   بيمارستان ولی عصر(عج) شهرستان شهربابک

 

بيمارستان ولي عصر(عج) كه تنها بيمارستان اين شهرستان مي باشد در سال 1366 در زميني به مساحت 20000 متر مربع و با زيربناي 7000 متر مربع در شمال اين شهرستانساخته شده است و با بخش هاي داخلي ،جراحي ،زنان ،اطفال ، نوزادان ، اورژانس ،راديولوژي ،اتاق عمل ، زايشگاه ،آزمايشگاه ،بانك خون و درمانگاه شروع به كار كرد كه تعدادتخت هاي مصوب اين  بيمارستان 100 تخت مي باشد كه هم اكنون 77 تخت آن فعال مي باشد.در سال 1370 با جذب كمك هاي مردمي سالن انتظارات بيماران تغيير كاربري يافت و بخش ccu با 4 تخت اضافه و شروع به كار كرد و هم اكنون اين بخش با 6 تخت در ساختمان جديد در حال ارائه خدمت مي باشد.

 

در سال 1384 با همت يكي از خيرين شهربابك واحد اورژانس اصلاح ،بازسازي و توسعه يافت و تعداد تخت هاي آن از 5 تخت به 12 تخت افزايش يافت و در سال 1394 اين اصلاحوبازسازي ادامه پيدا كرد كه منجر به اضافه شدن واحد ترياژ ،سالن انتظار و سالن fast track و در نهايتافزايش تعداد تخت هاي اورژانس گرديد.

 

خرداد ماه 1386 بخش دياليز پيش بيني و مقدمات ساخت شروع و طبق برنامه اواخر بهمن 1387 افتتاح گرديد، ابتدا با 2 تخت‌ و در سال 88 با 4 تخت همراه با تعويض كل سيستمROبه بيماران دياليزي ارائه خدمت ميكند، و اكنون تعداد تخت هاي اين بخش به 5 تخت افزايش پيدا كرد.

كلينيك تخصصي اين بيمارستان شامل متخصصين داخلي‌، اطفال ،جراحي ، زنان ،قلب و عروق ،مغز و اعصاب ، اعصاب و روان ،چشم پزشكي ،گوش و حلق و بيني طبق برنامهكلينيك در شيفت صبح و عصر در صورت وجود متخصص مربوطه در بيمارستان به بيماران ارائه خدمت ميكند.