۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

اين جشن با برنامه هاي شاد و متنوع و با حضور پرشور كاركنان بيمارستان و خانواده هاي آنها و مسئولين شهرستان برگزار و از همكاران نمونه بيمارستان ولي عصر (عج) تقدير شد .